Bowling

Bowling er en innendørssport som spilles på spesielle baner. Spillerne kaster en kule langs gulvflaten, og målet er å treffe flest mulig kjegler (noen ganger kalt pinner) som står plassert i enden av banen.

Bowling

Spillet stammer fra oldtidens Egypt. Man spiller mange varianter av spillet, men det vanligste er varianten med 10 kjegler og en bane på 60 fot. Vanligvis spiller enkeltpersoner mot hverandre, men man kan også konkurrere som lag. Bowling spilles over hele verden. Sporten er også ganske utbredt i Norge.

Historiske funn kan tyde på at sporten oppsto i Egypt rundt 3200 f.Kr. Andre hevder at sporten oppsto i Tyskland på 300-tallet. Den første skrevne referansen til spillet stammer fra det 14.århundre, da Kong Edvard den tredje av England forbød troppene sine å bowle. Det kan legges til at kongen selv hadde en privat bowlingbane for seg selv og familien! Martin Luther spilte også bowling. Det sies også at sir Francis Drake ble forsinket til et slag fordi han måtte avslutte bowlingrunden før han kom.

I starten ble kjeglene satt opp av mennesker, men i 1952 fant man opp en maskin som satte opp kjeglene automatisk. Da ble sporten raskere, ettersom man sparte tid på oppsettingen, og sporten vokste i popularitet. Den første bowlingbanen her i Norge dukket opp i Bergen i 1960, og den første banen i Oslo ble åpnet i 1961.

Bowling er på tilbakegang i Norge, og det er veldig synd. Det virker som ungdommen er mer inne når de skal være sosiale, eller finner på andre ting. Bowling er derimot veldig gøy, sosialt og det er alltid god stemning i en bowlinghall. Det burde mobiliseres en større innsats for å åpne øynene til flere for denne hobbyen.