Poeng og strategi i bowling og andre spill

Bowling er både et sjansespill og et ferdighetsspill. Selv om du kan trene deg opp til å bli en dyktig bowlingspiller, vil det alltid være en viss risiko for at du faktisk ikke slår ned alle kjeglene ved første forsøk. Det menneskelige elementet er med på å gjøre spillet spennende. Det vil si at du aldri kan være hundre prosent sikker på at du får en strike på alle forsøk, og det er de aller færreste som kan øve seg opp til å bli så gode at de får det til – hver eneste gang.

Som i de fleste andre spill, er det altså en viss risiko for å tape runden på en bowlingbane, selv om man er aldri så dyktig. Man kan møte motspillere som er flinkere, man kan miste konsentrasjonen eller bli distrahert – og i tillegg er det en rekke andre elementer som avgjør om man slår strike eller spare eller er bedre enn motstanderen akkurat den dagen.

Det er ikke nødvendig å ha særlig med forkunnskaper i bowling. Det samme gjelder også for en rekke andre spill, som for eksempel roulette. Det betyr at nybegynnerflaks faktisk er en reell faktor som kan vise seg å slå til av og til. Likevel vil det selvfølgelig være en fordel med en viss kunnskap i spillereglene, både i bowling, roulette og i andre spill. Og med trening og erfaring kan resultatene bli bedre.

 

Med litt erfaring er det mulig å tenke og spille strategisk. I roulette kan man for eksempel satse ut fra et system som kalles Martingalesystemet. Her er sjansene for å vinne på enten svart eller rød farge beregnet til omtrent 50/50. Det er altså satsingen som er nøkkelen i roulette (roulettestrategien). Bowlingstrategi har med plassering av føttene og beregning av kulens bane å gjøre, og om man får en strike eller spare i de første to rundene, vil man få ekstrapoeng mot slutten av runden. Det handler om å få kulen til å skru riktig, og det er også mulig å øke sannsynligheten ved å velge en kule som er av passe tyngde.

I bowling er for eksempel høyeste poengsum (med laveste odds) at man får en strike på første forsøk. I roulette vil høyeste gevinst (som har laveste odds) være tallet 0, og beregnet sjanse er omtrent 1/37, ettersom roulettehjulet har 37 spor der kula kan falle ned. Slik sett er kanskje sjansen for å få en strike i bowling litt høyere enn sannsynligheten for at kula treffer det grønne 0-feltet på roulettbrettet, uten at det er mulig å beregne nøyaktig hvor stor forskjellen er.

Du kan altså trene på hvordan du satser i roulette og du kan trene på hvordan du øker sannsynligheten for strike i bowling. I begge spill vil det likevel være et visst sjansespill for hvordan resultatet blir – om du tar «full pott» eller om du bare får deler av gevinsten. Man kan aldri utelukke at kula går i renna eller at man bare treffer en kjegle eller to – og i roulette kan kula falle ned på et annet tall eller en annen farge enn man har satset på.

I begge spill gjelder det altså en blanding av strategi, erfaring og riktig tenkning sammen med et visst usikkerhetsmoment. Hvis man hadde vært en maskin, hadde man kommet til et vinnende resultat hver gang. Selv om bowling nok har en noe større mulighet for å kunne planlegge spillet enn i roulette, er det likevel uforutsigbarheten som er med på å gjøre spill spennende. Med strike i hvert eneste slag, ville vel ikke bowling ha vært like engasjerende. Det som gjør at man fortsetter å spille og øver på å bli god, er målet om å oppnå så høy poengsum som mulig – og selvsagt slå ut motstanderne. Til syvende og sist er det sannsynligvis uforutsigbarheten kombinert med mulighetene som bevarer engasjementet og gjør at man fortsetter å spille.

Roger